Bằng các trắc nghiệm về tính cách, sở thích, bạn có thể định hướng được những nghề nghiệp phù hợp với tương lai. Trang web này là nơi UEH gửi đến bạn những phương pháp định hướng nghề nghiệp một cách khoa học, được các hiệp hội thế giới công nhận:

Phương pháp Holland
Dựa trên lý thuyết hướng nghiệp theo 06 nhóm tính cách khác nhau trong xã hội: Kỹ thuật, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Quản lý, Nghiệp vụ.
Phương pháp MBTI
Phương pháp giúp người trả lời có thể tìm hiểu cá tính bản thân thông qua 04 cặp cá tính đối lập: Hướng ngoại - Hướng nội, Trực giác - Cảm giác, Lý trí - Cảm xúc, Nguyên tắc - Linh hoạt.

* Quý phụ huynh và học sinh nên trắc nghiệm cả 02 phương pháp để tìm ra định hướng phù hợp nhất.