Bằng các trắc nghiệm về tính cách, sở thích, bạn có thể định hướng được những nghề nghiệp phù hợp với tương lai. Trang web này là nơi UEH gửi đến bạn những phương pháp định hướng nghề nghiệp một cách khoa học, được các hiệp hội thế giới công nhận:
* Quý phụ huynh và học sinh nên trắc nghiệm cả 02 phương pháp để tìm ra định hướng phù hợp nhất.